رسم شکل کسر یک دوم با روشهای گوناگون

رسم شکل کسر یک دوم با روشهای گوناگون

تعداد اسلاید ها : 12

فرمت فایل :قابل ویرایش و اماده پرینت

 سرفصل های کتاب

ارسال شده توسط این معلم:

فصل 1: عدد و الگوهای عددی

درس 1: الگوهای عددی

درس 2: یاداوری عددنویسی

درس 3: بخش پذیری

درس 4: معرفی اعداد صحیح

مرور فصل اول

فصل 2: کسر

درس 1: جمع و تفریق کسرها

درس 2: ضرب کسرها

درس 3: تقسیم کسرها

درس 4: محاسبات با کسر

مرور فصل دوم

فصل 3: اعداد اعشاری

درس 1: یاداوری

درس 2: یاداوری ضرب و تقسیم

درس 3: تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

درس 4: تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

مرور فصل سوم

فصل 4: تقارن و مختصات

درس 1: مرکز تقارن و تقارن مرکزی

درس 2: دوران

درس 3: محورهای مختصات

درس 4: تقارن و مختصات

مرور فصل چهارم

فصل 5: اندازه گیری

درس 1: طول و سطح

درس 2: حجم و جرم

درس 3: مساحت دایره

درس 4: خط و زاویه

مرور فصل پنجم

فصل 6: تناسب و درصد

درس 1: کسر، نسبت و تناسب

درس 2: درصد

درس 3: کاربرد درصد در محاسبات مالی

درس 4: کاربرد درصد در امار و احتمال

مرور فصل ششم

فصل 7: تقریب

درس 1: تقریب

درس 2: اندازه گیری و محاسبات تقریبی

مرور فصل هفتم

ppt

ppt

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

فروشگاه تخصصی دیجی فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید