شوخی با ریاضی

تعداد اسلاید ها : 23

فرمت فایل :قابل ویرایش و اماده پرینت

 سرفصل های کتاب

ارسال شده توسط این معلم:

فصل 1: راهبردهای حل مسیله

راهبرد رسم شکل

راهبرد الگوسازی

راهبرد حذف حالت های نامطلوب

راهبرد الگویابی

راهبرد حدس و ازمایش

راهبرد زیرمسیله

راهبرد حل مسیله ساده تر

راهبرد روش های نمادین

مرور راهبردها

فصل 2: عددهای صحیح

درس 1: معرفی عددهای علامت دار

درس 2: جمع و تفریق عددهای صحیح (1)

درس 3: جمع و تفریق عددهای صحیح (2)

درس 4: ضرب و تقسیم عددهای صحیح

فصل 3: جبر و معادله

درس 1: الگوهای عددی

درس 2: عبارت های جبری

درس 3: مقدار عددی یک عبارت جبری

درس 4: معادله

فصل 4: هندسه و استدلال

درس 1: روابط بین پاره خط ها

درس 2: روابط بین زاویه ها

درس 3: تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران)

درس 4: شکل های مساوی (هم نهشت)

فصل 5: شمارنده ها و اعداد اول

درس 1: عدد اول

درس 2: شمارندهٔ اول

درس 3: بزرگ ترین شمارنده مشترک

درس 4: کوچک ترین مضرب مشترک

فصل 6: سطح و حجم

درس 1: حجم های هندسی

درس 2: محاسبهٔ حجم های منشوری

درس 3: مساحت جانبی و کل

درس 4: حجم و سطح

فصل 7: توان و جذر

درس 1: تعریف توان

درس 2: محاسبهٔ عبارت توان دار

درس 3: ساده کردن عبارت های توان دار

درس 4: جذر و ریشه

فصل 8: بردار و مختصات

درس 1: پاره خط جهت دار

درس 2: بردارهای مساوی و قرینه

درس 3: مختصات

درس 4: بردار انتقال

فصل 9: امار و احتمال

درس 1: جمع اوری و نمایش داده ها

درس 2: نمودارها و تفسیر نتیجه ها

درس 3: احتمال یا اندازه گیری شانس

درس 4: احتمال و تجربه

ppt

ppt

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

فروشگاه تخصصی دیجی فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید