فایل های دسته بندی فنی مهندسی - صفحه 1

تحقیق در مورد گروههاي سازگاري رويش در قارچ 45 ص

تحقیق در مورد گروههاي سازگاري رويش در قارچ 45 ص - d/ zoherh/ zarinina‏ ص: ‏2 ‏چكيده‏: ‏گروههاي سازگاري رويش در قارچ Bipolaris oryzae‏ : ‏بيما...

قیمت : 30,564 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد گزارش کار آموزی سـازه بتـن آرمـه

تحقیق در مورد گزارش کار آموزی سـازه بتـن آرمـه - ‏69 ‏گزارش كارآموزي ‏واحد تهران مركزي ‏دانشكده فني گروه عمران ‏موضوع: ‏سـازه بتـن آرمـه ‏فهرست...

قیمت : 46,411 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد گزيده اي از دستور العملهاي آموزش عمومي 22 ص

تحقیق در مورد گزيده اي از دستور العملهاي آموزش عمومي 22 ص - ‏گزيده اي از دستور العملهاي آموزش عمومي ‏در سال تحصيلي‏ ‏ 87‏ ‏-86 ‏مقدمه :...

قیمت : 19,742 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد کنترل سطح قندخون بیماران دیابتی به کمک منطق فازی 10 ص

تحقیق در مورد کنترل سطح قندخون بیماران دیابتی به کمک منطق فازی 10 ص - ‏1 ‏کنترل سطح قندخون بیماران دیابتی به کمک منطق فازی ‏چکیده- بیماری دیابت ب...

قیمت : 12,216 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد گرافیک بسته بندی 16 ص

تحقیق در مورد گرافیک بسته بندی 16 ص - ‏1 ‏گرافیک بسته بندی‏ ‏در ارایه کالا، اگر تصمیم به بسته بندی شدن بـه هر شکل گرفته شده باشد در درجه اول طرا...

قیمت : 12,216 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد کارل فریدریش گلدنر

تحقیق در مورد کارل فریدریش گلدنر - 1 ‏عنوان : ‏کارل‏ ‏فریدریش‏ ‏گلدنر...

قیمت : 6,571 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد کلیات حقوق

تحقیق در مورد کلیات حقوق - ‏فصل اول (کلیات تحقیق ) ‏1-1 مقدمه : ‏ایران کشوری است که اقتصاد آن همواره بر کشاورزی و دامپروری مبتنی بوده، ساختارهای ...

قیمت : 32,602 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد نگهداري مواد غذايي 52 ص

تحقیق در مورد نگهداري مواد غذايي 52 ص - ‏1 ‏بخش اول: ‏بررسي اهميت تغذيه و بهداشت مواد غذايي ‏الف) اهميت تغذيه صحيح:...

قیمت : 46,411 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد نیروگاه های هسته ای

تحقیق در مورد نیروگاه های هسته ای - ‏نیروگاه های هسته ای ‏ ‏ ‏رآکتور هسته ای‏ ‏شکافت هسته ای‏ ‏میله های سوخت‏ ‏ ‏طراحی یک رآکتور‏ ‏...

قیمت : 19,742 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی