فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 1

سناریو تدریس به روش بدیعه پردازی

برای واحد راهبردهای تدریس دانشجو معلمان نیاز به سناریو نویسی است. در این فایل سناریو تدریس مبحث ذوب به روش بدیعه پردازی پرداخته شده است.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) 15 ص

طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) 15 ص - ‏مراحل الگوی دریافت مفهوم ‏این الگو شامل سه گام می باشد. ‏گا...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه هندسه تحليلي و جبر خطي پايه پيش دانشگاهي رشته رياضي

طرح درس سالانه هندسه تحليلي و جبر خطي پايه پيش دانشگاهي رشته رياضي - ‏به نام خدا ‏طرح درس سالانه ‏ ‏ درس : هندسه تحلیلی و جبر خطی‏ ‏ پايه : پیش ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس عربي پايه دوم راهنمايي

طرح درس عربي پايه دوم راهنمايي - ‏درس:عربی ‏پایه:دوم انسانی ‏سال تحصیلی:87-86 ‏هدف کلی: ‏هفته ها ‏ روز و تاریخ جلسه ‏روز ها ‏موضوع و عنوان درس ‏...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم سوم ابتدايي

طرح درس علوم سوم ابتدايي - ‏طرح درس علوم ‏نام درس: علوم موضوع: ‏علوم تجربي سال چهارم ‏ دبستان: ‏تعداد دانش اموزان: ‏28 ‏ نفر کلاس: ‏چهارم ‏ شم...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه طرح درس روزانه هورمون

نمونه طرح درس روزانه هورمون - ‏نمونه طرح درس روزانه (براي يك جلسه) درس‏ ................................ ‏مشخصات كلي ‏طرح درس شماره 3 ‏عنوان در...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ماهانه

طرح درس ماهانه - ‏طرح درس ‏شهرستان ايذه ‏سال تحصیلی ‏89-88 ‏الگوی طرح درس ماهانه ‏درس: کاربرد رایانه در حسابداری ‏دبیر: مریم لشکری ‏کلاس: سوّم ح...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس كتاب هنر ابتدايي

طرح درس كتاب هنر ابتدايي - ‏مشخصات کلی : ‏نام کتاب : هنر ‏موضوع : طراحی ‏مقطع : راهنمایی ‏هدف کلی : ‏دانش آموزان با طراحی آشنا می شوند . ‏اهد...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسي دبيرستان

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسي دبيرستان - ‏طرح درس نمونه ‏عنوان کتاب : ادبیات فارسی (2) ‏موضوع درس: جلوه ها ی هنر ‏در خوزستان ‏اهداف کلی : ‏ال...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی