فایل های دسته بندی متوسطه - صفحه 1

نمونه سوالات درس نهم دین وزندگی(1)، پایۀ دهم،رشته ادبیات وعلوم انسانی با پاسخ

نمونه سوالات درس نهم دین وزندگی(1)، پایۀ دهم،رشته ادبیات وعلوم انسانی با پاسخ

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ خودارزیابی فصل اول مبانی علوم وفنون ادبی(1) پایۀ دهم رشتۀ انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

پاسخ خودارزیابی فصل اول مبانی علوم وفنون ادبی(1) پایۀ دهم رشتۀ انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول مبانی علوم وفنون ادبی (پایۀ دهم)(دورۀ دوم متوسطه) رشتۀ انسانی و علوم ومعارف اسلامی

پاورپوینت درس اول مبانی علوم وفنون ادبی (پایۀ دهم)(دورۀ دوم متوسطه) رشتۀ انسانی و علوم ومعارف اسلامی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس جغرافیا درس هشتم جغرافیا(تقسیمات کشوری ( پایه دهم، دوره دوم متوسطه)( کلیه رشته ها)

نمونه سوالات درس جغرافیا درس هشتم جغرافیا (تقسیمات کشوری ایران)( پایه دهم، دوره دوم متوسطه)( کلیه رشته ها)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس هفتم جغرافیا ویژگی های جمعیت ایران( پایه دهم، دوره دوم متوسطه)( کلیه رشته ها)

نمونه سوالات درس هفتم جغرافیا ویژگی های جمعیت ایران ( پایه دهم، دوره دوم متوسطه)( کلیه رشته ها)

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات درس هشتم دین وزندگی(فرجام کار)( پایه دهم، دورۀ دوم متوسطه) ( کلیه رشته ها) با پاسخ

سوالات درس هشتم دین وزندگی(فرجام کار)( پایه دهم، دورۀ دوم متوسطه) ( کلیه رشته ها) با پاسخ

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس ششم جغرافیا( پایه دهم، دوره دوم متوسطه) (ادبیات و علوم انسانی) به همراه پاسخ

نمونه سوالات درس ششم جغرافیا( پایه دهم، دوره دوم متوسطه) (ادبیات و علوم انسانی) به همراه پاسخ

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ پرسش های درس سوم اقتصاد( پایه دهم، دوره دوم متوسطه)

پاسخ پرسش های درس سوم اقتصاد( پایه دهم، دوره دوم متوسطه)

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ پرسش های درس دوم اقتصاد( پایه دهم،دورۀ دوم متوسطه) ادبیات و علوم انسانی

این فایل حاوی 4 صفحه و پاسخ پرسش های درس دوم اقتصاد( پایه دهم،دورۀ دوم متوسطه) ادبیات و علوم انسانی می باشد

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی