فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود - ‏" پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود ‏. multidimensional body self-relation ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل