فایل های دسته بندی عمران.معماری-شهرسازی - صفحه 1

پاورپوینت آموزش درس پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی ( زندگی در شهر و روستا )

پاورپوینت آموزش درس پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی ( زندگی در شهر و روستا )

قیمت : 20,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره نقشه برداری

پاورپوینت درباره نقشه برداری

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره آشفتگي بصري در نماهاي شهري

پاورپوینت درباره آشفتگي بصري در نماهاي شهري

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره نقشه برداري

پاورپوینت درباره نقشه برداري

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره دقت و خطا در اندازه گيری

پاورپوینت درباره دقت و خطا در اندازه گيری

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره Theory of Elasticity تئوری الاستیسیته

پاورپوینت درباره Theory of Elasticity تئوری الاستیسیته

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره درس معماري سازماني فناوری اطلاعات /كليات و مفاهيم معماري سازماني

پاورپوینت درباره درس معماري سازماني فناوری اطلاعات /كليات و مفاهيم معماري سازماني

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره ابزارهاي معماري سازماني

پاورپوینت درباره ابزارهاي معماري سازماني

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره متدولوژي‌هاي توسعه معماري سازماني

پاورپوینت درباره متدولوژي‌هاي توسعه معماري سازماني

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی