فایل های دسته بندی گوناگون و متفرقه - صفحه 1

دانلود رایگان ویدئو آموزشی آپلود فایل در لوکس فایل

دانلود رایگان ویدئو آموزشی آپلود فایل در لوکس فایل

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد چگونه باید مصرف کنیم

تحقیق در مورد چگونه باید مصرف کنیم - 1 ‏نمك را چگونه مصرف كنيم‏ ‏ناخالصيهايي كه با نمك همراه است ميتواند به بروز عوارض نامطلوب در دستگاه گوارش، ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد سوخت رسانی انژکتوری

تحقیق در مورد سوخت رسانی انژکتوری - ‏سوخت رسانی انژکتوری: ‏  ‏  ‏مقدمه : ‏ب‏رای تشریح این بخش فقط به تفاوتهای آن با سیستم کاربراتوری می پردازیم....

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

تحقیق در مورد رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی - ‏رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ‏مقدمه ‏عزت نفس بر فرایندهای شناختی، گرایش ها،نیازها،علاقه ها و آرما...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد داستان جوجه اردک زشت

تحقیق در مورد داستان جوجه اردک زشت - ‏جوجه اردک زشت ‏روزی بود و روزگاری ، یک روز در گوشه ای از این دنیای بزرگ ، در یک مزرعه مامان اردک‏ در لانه ا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد خاک

تحقیق در مورد خاک - ‏خاک ‏دید‏ ‏کلی‏ ‏خاک‌ها‏ ‏مخلوطی‏ ‏از‏ ‏مواد‏ ‏معدنی‏ ‏و‏ ‏آلی‏ ‏می‌باشند‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏تجزیه‏ ‏و‏ ‏تخریب‏ ‏سنگ‌ها‏ ‏در‏ ‏نتی...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد جاده جنگلی عباس آباد کلاردشت

تحقیق در مورد جاده جنگلی عباس آباد کلاردشت - ‏جاده جنگلی عباس آباد ‏به ‏کلاردشت ‏عباس آباد در 28 کیلومتری ‏غرب چ‏ا‏لوس و با فاصله 24 کیلومتری شرق...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد بلوغ جسماني نوجوانان

تحقیق در مورد بلوغ جسماني نوجوانان - ‏بلوغ جسماني نوجوانان ‏مقدمه: ‏واژه نوجوان و بلوغ به گروه سني 19-10 سال اطلاق مي گردد و در واقع نوجواني مرح...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد انواع هنجارهاى جامعه4ص

تحقیق در مورد انواع هنجارهاى جامعه4ص - ‏انواع هنجارهاى جامعه ‏رسوم اجتماع‏ی ‏م‏ی‏ثاق‏ اجتماع‏ی ‏آداب اجتماع‏ی ‏سنت‌ها‏ی‏ اجتماع‏ی ‏مقررات اجتماع...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی