فایل های دسته بندی گزارش تخصصی - صفحه 1

گزارش تخصصی : افزایش اعتماد به نفس وتوانایی دانش اموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با استفاده از تش

گزارش تخصصی : افزایش اعتماد به نفس وتوانایی دانش اموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با استفاده از تشویق

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : افزایش یادگیری درس کارگاه چاپ دستی برای دانش آموزان با استفاده از روش های جدید تدریس

گزارش تخصصی : افزایش یادگیری درس کارگاه چاپ دستی برای دانش آموزان با استفاده از روش های جدید تدریس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : روش های تشویق دانش آموزان مدرسه به حضور در نماز جماعت مدرسه

گزارش تخصصی : روش های تشویق دانش آموزان مدرسه به حضور در نماز جماعت مدرسه

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی : علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در مسابقات معارف اسلامی و احکام و

گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی : علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت با روش های مناسب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با روش های تلفیقی

گزارش تخصصی : کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با روش های تلفیقی

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : راه های ایجاد انگیزه در دانش آموز جهت یادگیری فیزیک

گزارش تخصصی : راه های ایجاد انگیزه در دانش آموز جهت یادگیری فیزیک

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی معلم اجتماعی : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب

گزارش تخصصی معلم اجتماعی : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی : تشویق دانش آموزان به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه با روش های مناسب

گزارش تخصصی : تشویق دانش آموزان به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه با روش های مناسب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : راه های کاهش خودخواهی و غرور یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : راه های کاهش خودخواهی و غرور یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی