فایل های دسته بندی تاریخ - صفحه 1

پاورپوینت اصول ترويج و آموزش كشاورزی

.0اصول ترويج و آموزش كشاورزیمقطع کارشناسینام منبع: اصول ترویج و آموزش كشاورزی فهرست درسفصل اول. كلیات فصل دوم. جایگاه ترویج در توسعه كشاورزیفصل سوم. رهیافت‌های گوناگون ترویج كشاورزیفصل چهارم. آشنایی با روشهای آموزش ترویجیفصل پنجم. سازمان و مدیریت...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استفاده ازآنالوگ

.0Teaching With Analogies(TWA)آنالوگ انتقال مجموعه اي از ارتباط ها از فرايندي آشنا به مفهومي نا آشناترآنالوگ مقایسه اي ميان دو بُعد از دانش است، یکی آشنا و دیگری ناآشنا. بُعد آشنا به جنبه ی آنالوگ و بُعدی که بايد ياد گرفته شود معمولا هدف (Target) نام...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استفاده از تصاویر در طراحی پیام

.0تصاوير در انتقال پيام داراي چه جايگاهي هستند؟مردم بيشتر اطلاعات خود را از طريق ديدن به دست مي آورند. در رسانه هاي تصويري، پيام هاي مورد نظر عمدتا از طريق مجراها و رمزهاي تصويري مبادله مي شوند. هنگام نگاه كردن به يك تصوير، در همان لحظه مي توان به ك...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان

.0 مقدمهانجام حرکات بدن در یک جانور پرسلولی فقط بر عهده ماهيچه ها نیست و جانوری که تنها از ماهیچه‌های خود برای حرکت کردن استفاده کند، حرکاتش بسیار کند خواهد بود. در عوض جانورانی که برای ماهیچه‌های خود تکیه‌گاهی دارند حرکتشان هم ب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل