فایل های دسته بندی عمران.معماری-شهرسازی - صفحه 1

گزارش تخصصی در مورد ادبیات فارسی نهم(نقد وبررسی کتاب ادبیات فارسی نهم)

گزارش تخصصی در مورد ادبیات فارسی نهم(نقد وبررسی کتاب ادبیات فارسی نهم)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم با موضوع نقد و بررسی ساختار کتاب فارسی پایه هشتم (دوره اول متوسطه)

گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم با موضوع نقد و بررسی ساختار کتاب فارسی پایه هشتم (دوره اول متوسطه)

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر عربی با موضوع بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی و ارائه راهکار

گزارش تخصصی دبیر عربی با موضوع بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی و ارائه راهکار

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی درس املا با موضوع برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه

گزارش تخصصی درس املا با موضوع برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد فارسی نهم موضوع :آرشی دیگر

پاورپوینت در مورد فارسی نهم موضوع :آرشی دیگر

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل